Paterssite

Het stadsbestuur heeft in 2014, met subsidies van de federale overheid, de Paterssite in de Truweelstraat aangekocht. Het gaat om de kerk, het klooster, zaal Familia, het vroegere bibliotheekfiliaal, de parking en de tuin.

Hierna heeft het stadsbestuur, samen met Interwaas, een studiebureau aangesteld dat voorstellen heeft uitgewerkt om aan de Paterssite een nieuwe toekomst te geven.

Om daarin keuzes te maken, werden diverse participatiemomenten ingelegd om ook de mening en de ideeën te kennen van de buurtbewoners en de gebruikers van zaal Familia.

Intussen werden er in de Paterskerk en aanpalende tuin diverse activiteiten georganiseerd, met als laatste het afscheid op 3 februari 2018.

Raadpleeg hier de diverse verschenen persberichten.
 


Sluiting parking Familia vanaf 25 maart

De werkzaamheden aan de Paterskerk gaan binnenkort van start.  De kerk wordt omgevormd tot een gemeenschapscentrum en een cultuurhuis.

Vanaf maandag 25 maart gaat de parking van zaal Familia dicht.  Zij wordt opgenomen in de werfzone.  Er is steeds parkeercapaciteit in de parking Station (info: www.sint-niklaas.be/parkeren)

De werken starten op 1 april.  Tijdens deze werken loopt de route van het werfverkeer via de Truweelstraat en de parking.  In de volgende fase wordt de werfingang verlegd naar de kant Leopold II-laan.  Met vragen over de uitvoering van de werken kan u terecht bij info@interwaas.be

 


Cohousing Patershof

www.cohousingpatershof | Facebook

Op de Paterssite komt onder andere een nieuw cohousingproject.


 

Cohousing is comfortabel en ruim wonen zonder de last en de kost van een groot huis. Je krijgt er nog een stel goede buren bij omdat de cohousinggroep samen het project beheert en voor elkaar zorgt.

Het cohousingproject dat op de Paterssite zal worden gerealiseerd komt in volle wasdom en heeft voortaan een eigen naam, logo en webpagina.

Zie ook op Website en Facebook
 


Afscheid Paterskerk: expo en info, rondleiding, hapje en drankje : zaterdag 3 februari 14u

Op zaterdag 3 februari was het zover: dan trokken we de deur van de Paterskerk dicht. Maar niet zonder nog een laatste blik te werpen op de kerk zoals ze toen was. Die namiddag werden de plannen toegelicht door de architecten en Interwaas. We reikten ook een prijs uit aan de winnaar van de namenwedstrijd.

Onder begeleiding van een hapje en een drankje was iedereen welkom op deze tentoonstelling; ook een rondleiding in het klooster werd voorzien en ook de standjes van de ‘Warmste Wijk’ en het cohousing project in de Paterssite waren aanwezig.


Participatiemomenten

Een aparte pagina werd voorzien over deze Participatie; buurtbewoner Ludwig maakte deze video van het participatiemoment op 7 maart 2015.

Op zondag 21 juni 2015 werd de buurttuin geopend en vond er een 2de participatiemoment plaats; foto’s en een verslag vind je eveneens op de Participatie pagina.

 


Opnames kortfilm ‘Levende Zielen’

Vooraleer de kerk wordt gerenoveerd en het klooster wordt afgebroken, komen deze sites nog eens in hun huidige staat in beeld in de kortfilmLevende Zielen’. Dit is een fictiefilm die door de bewoners van de Elisabethwijk in hun eigen wijk wordt gemaakt en waarin ondermeer de Paterskerk een prominente rol speelt.

De première vond plaats in de Paterskerk, en werd nadien vertoond op het Prins Leopoldplein tijdens het filmfestival Ciné Leopold.

 


Een nieuwe toekomst voor de Paterssite – masterplan

Paterskerk

In samenspraak met de buurtbewoners en de gebruikers van de huidige infrastructuur werd een masterplan voorbereid voor de Paterssite.

Het masterplan, dat in maart 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, vertrekt vanuit een appreciatie voor het verleden van de Paterssite en bewaart het historisch karakter van de site.

Lees verder op onze aparte pagina over de ‘toekomst van de Paterssite’

 


Contact / Info

Meer info op www.paterssite.be

 

Invalid Displayed Gallery