Herinrichting

Samen werken aan de inrichting van de Elisabethwijk

Webpagina

Op vrijdag 25 januari 2019 ging de gemeenteraad akkoord om een participatie– en ontwerpbureau aan te stellen om een herinrichting van de Elisabethwijk samen met de bewoners voor te bereiden. De voorbije jaren werden al enkele verbeterpunten in de wijk in kaart gebracht in een aantal studies en plannen: het speelweefselplan, het groenplan en het wijkcirculatieplan.

Samengevat komt het er op neer dat de Elisabethwijk te kampen heeft met doorgaand verkeer, hoge parkeerdruk en beperkte en verouderde speelinfrastructuur. Door de hoge verkeersdruk is de luchtkwaliteit in de wijk niet goed. Het groen op de pleinen is toe aan een opwaardering en buiten de pleinen ervaren bewoners de buurt als groenarm.

Het traject dat het stadsbestuur samen met de bewoners wil volgen is er dan ook op gericht om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de buurt te verhogen en om het woonkarakter te versterken. We zullen dit traject opstarten in de loop van 2019.

Daarbij is het niet de bedoeling om het te houden bij klassieke hoorzittingen. We kiezen voor een aanpak die iedereen en elke groep aan het woord laat. Het is duidelijk dat de vernieuwing van de Elisabethwijk zal uitgetekend worden voor en met de bewoners.

Wij willen wij er alles aan doen om de samenwerking rond de vernieuwing van de wijk in een open en constructieve sfeer te laten verlopen. Daarom engageren we ons om de bewoners stap voor stap op de hoogte te houden van de vorderingen van het verdere proces via bewonersbrieven en via deze webpagina, waar alvast het bestek voor de overheidsopdracht terug te vinden is.