Toekomst

Een nieuwe toekomst voor de Paterssitebeeld_paterssite_0

De Paterskerk met aanpalende gebouwen was decennialang een draaischijf van het gemeenschapsleven in onze stad.

Dat zal in de toekomst niet anders zijn.  Met het masterplan als basis begint de bekende site in de Truweelstraat aan een nieuw leven.

 

Paterssite

De Paterssite ligt in de Elisabethwijk en bestaat uit de H. Hartkerk, het klooster met tuin, de zaal Famila en een parking.  De totale oppervlakte van de site bedraagt 6.230 m².

Op 1 juli 2014 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.  De stad kocht de Paterssite in 2014 met middelen van het federaal grootstedenbeleid.

 

Samen met de buurt

In samenspraak met de buurtbewoners en de gebruikers van de huidige infrastructuur werd een masterplan voorbereid voor de Paterssite.

Het denkproces met de buurt leidde tot waardevolle suggesties.  Zo werd voorgesteld om de kerkruimte in te richten als een polyvalente, flexibele zaal afgestemd op het verenigingsleven en de buurt.  Er werd ook aangegeven dat er nood was aan een rustige buurttuin.

 

Principes van het masterplan

Het masterplan, dat in maart 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, vertrekt vanuit een appreciatie voor het verleden van de Paterssite en bewaart het historisch karakter van de site.

De basisprincipes van het kloosterleven namelijk collectiviteit, zelfvoorziening, openheid en spaarzaamheid worden ruimtelijk en architecturaal vertaald in een hedendaags en duurzaam samenlevingsproject.

 

Paterskerk: een nieuwe draaischijf voor het verenigingsleven

De H. Hartkerk uit 1926 en de kloostermuur worden bewaard en gerenoveerd.  Het vroegere klooster en zaal Familia worden afgebroken.  De Paterskerk zal na renovatie de functie van Zaal Familia overnemen. 

In de kerk worden drie zalen met verschillende omvang gecreëerd waardoor er zeer diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden: vergaderingen, lezingen, kaartnamiddagen, dansinitiaties, eetfestijnen, tentoonstellingen, … 

Akoestische ingrepen zorgen voor het nodige comfort voor de gebruikers en de buurt.  Nieuwe raam-en deuropeningen in de gevels zorgen ervoor dat er een nauw contact ontstaat tussen de kerk, de straat en de toekomstige publieke kloostertuin.

Na ingebruikname van de kerk zal Zaal Familia gesloopt worden en komt er ruimte voor de realisatie van twee nieuwe woonvleugels en een publieke tuin.

 

Paterskerk: een duurzaam verhaal

Bij de herbestemming van de kerk werd resoluut gekozen voor een duurzame en energie-efficiënte aanpak.  De monumentaliteit van de kerk en het sterk wisselende gebruik zorgden ervoor dat dit geen evidente uitdaging was.

Eerst en vooral wordt geïnvesteerd in een vermindering van de warmtevraag door maximale isolatie (dakisolatie, vloerisolatie, voorzetbeglazing voor de glas-in-lood ramen) en een verbetering van de luchtdichtheid.  Vloerverwarming zorgt ervoor dat er een aangename constante temperatuur heerst in het gebouw.  Wanneer een zaal in gebruik is wordt via luchtverwarming in combinatie met ventilatie de zaal zeer snel opgewarmd tot de gewenste comforttemperatuur.

De verwarming wordt voorzien door een geothermische warmtepomp.  Zonnepanelen op het dak zorgen ervoor dat het grootste deel aan energie, nodig voor verwarming, zelf wordt opgewekt.  Het regenwater wordt volledig opgevangen en voor een groot deel ingezet voor de toekomstige woningen.

 

Praktisch

  • bouwheer: stadsbestuur Sint-Niklaas i.s.m. Interwaas (coördinatie)
  • ontwerper: TV Paterssite met Stéphane Beel Architecten (architectuur), Landschaap (studiebureau voor landschapsarchitectuur), Mouton (studiebureau stabiliteit) en IRS Studiebureau (technieken).
  • aannemer: bouwbedrijf Floré nv, Beveren
  • budget: 3,5 miljoen euro
  • uitvoeringstermijn: 15 maanden
  • geplande heropening: september 2020

 

De integrale versie van het masterplan voor de Paterssite vindt u op www.sint-niklaas.be