Locatie

Het grondgebied van Sint-Niklaas is opgedeeld in 20 wijken, waarvan de Elisabethwijk er één is.

De Elisabethwijk, die ondermeer gekenmerkt wordt door zijn huizen in art-decostijl, omvat de volgende straten: Koningin Elisabethlaan, Koningin Elisabethplein, Minderbroederstraat, Vijfstraten (tot Leopold II Laan), Oude Molenstraat, Van Havermaetstraat, Prins Leopoldplein, Prinses Marie-Joséstraat, Prins Karelstraat, Van Naemenstraat, Dokter Van Raemdonckstraat, Truweelstraat (tot kruispunt Mercatorstraat), Mercatorstraat en Koklenberghof.

Omwille van de Paterskerk, worden ook Tabakstraat, De Gravestraat en een stukje van de Leopold II-laan (Oosterlaan) meegenomen.

Oorsprong straatnamen

Voor de naamgeving van de straten zoekt met zijn inspiratie bij het toenmalig koningspaar en hun drie kinderen: Leopold (later Leopold III), Karel (later de prins-regent) en Marie-José. Dit eerbetoon sluit aan bij de toenmalige waardering voor de rol die het koningshuis gespeeld had tijdens de oorlogsjaren. Koning Albert krijgt geen straat naar hem genoemd in de nieuwe wijk; hij had reeds rond de eeuwwisseling – toen hij nog prins was – zijn straat gekregen in Sint-Niklaas.

 

Elisabethwijk

Rond 1555 werd onze wijk (of toch grote delen er van) Jan Van Laerwijk genoemd, de grenzen ervan bestonden uit : in het noordoosten delen van de Oude Molenstraat en de Nieuwe Molenstraat. In het zuiden de Antwerpse steenweg en klein Hulst. In het westen de Truweelstraat en Vijfstraten. De tiendeheffers van toen waren: de Abdij van Baudelo, capittel van Doornik, pastoor van Sint-Niklaas. Lenen: de Ribauswinninghe; helftwinning (1294). De straten bestonden uit: de Meulenstraat (1569) nu gedeeltelijk Oude Molenstraat en Nieuwe Molensstraat, Lindeken (1625), Cleen Hulst (1606).

Minderbroederstraat

In 1933 genoemd naar het in de wijk, gebouwd klooster van de Minderbroeders.

Truweelstraat

Reeds in 1692 bestond de herberg “het truweelken”, destijds bewoond door een metser. Deze herberg gaf de naam aan de straat, af en toe ook wel Kieldrechtse steenweg genoemd. De herberg werd gesloopt toen de Mercatorstraat werd doorgetrokken.

Dr. Van Raemdonckstraat

In 1925 zo genaamd als herinnering aan Jan Norbert Van Raemdonck, geneesheer, geboren in de Sint-Jozefstraat. Hij stichtte samen met Siret de Oudheidkundige kring van het Land van Waas, waar hij als bestuurslid veel studies en artikelen maakte over voorhistorische werktuigen.

Van Naemenstraat

De benaming van deze straat dateert van 1935. Van Naemen was burgemeester van onze stad, was ook Senator en Volksvertegenwoordiger geweest voor het Land van Waas. Hij werd in onze stad geboren in 1836 en is gestorven in 1917.