Wijkrenovatie

In het kader van de nieuwe Europese beleidsperiode 2014-2020 gaan een aantal nieuwe Europese subsidieprogramma’s van start (o.a. Interreg-programma). Rode draad van deze programma’s is duurzaamheid. Dat kan gaan over verlaging van de CO2-uitstoot en energie-efficiëntie / hernieuwbare energie bij bedrijven, particuliere woningen, allemaal afhankelijk van welk project. Het huidige premiestelsel bereikt niet iedereen. Investeren in duurzame renovatie is bij veel mensen geen prioriteit wegens gebrek aan financiële middelen maar ook wegens gebrek aan kennis.

Sint-Niklaas gaat ook een projectvoorstel indienen. Om maximaal resultaat te halen focust de stad op 1 wijk, de Elisabethwijk. De wijk kent een goede mix van oudere, alleenstaande en jongere gezinnen, zowel van autochtone als allochtone afkomst. Je hebt er waardevolle art-decowoningen en arbeidershuisjes. En er is een sterke wijkwerking aanwezig wat een meerwaarde is voor dergelijk project. Het is ondermeer de bedoeling mensen actief te begeleiden in het nemen van duurzame maatregelen. Dit kan gaan over een draagvlak creëren bij bewoners, woningen doorlichten op energieverbruik, mensen begeleiden in het nemen van duurzame maatregelen, alternatieve financieringsmodellen, …

Pas in de loop van juli 2016 krijgen we de definitieve bevestiging of het project aanvaard wordt. Indien het project wordt goedgekeurd, kunnen we starten op 1 september 2016. Indien niet, zal dit project alsnog worden opgestart, maar dan uiteraard met een beperkter budget.

 

Wat als je niet kan wachten ?

Maar als je dringend moet verbouwen en je niet kan wachten op de goedkeuring van dit groepsrenovatieproject, dan kan je nu al terecht bij de stad voor persoonlijk bouwadvies.

Als inwoner kan je gratis duurzaam bouwadvies krijgen van een onafhankelijk architect. Voor elk project heb je recht op 2 maal 1,5u. Je kan een afspraak maken voor de maandelijkse zitdag via www.bouwwijs.be  (Provincie Oost-Vlaanderen). Deelnemers maken na het advies steevast andere keuzes en besparen op die manier vaak duizenden euro’s.

In het kader van het klimaatplan ondersteunt de stad (milieudienst) verenigingen, scholen en  bedrijven bij hun bouwplannen. En dit via duurzaam bouwadvies, studiekosten, contact met partners en investeerders, communicatie,…

Dus heeft je vereniging of bedrijf  bouwplannen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst via duurzaamheid@sint-niklaas.be of 03 778 31 90.

 


Persbericht HLN 2016-09-01 : Elisabethwijk pilootproject voor wijkrenovatie

Persverslag HLN 05/04/2016 : Elisabethwijk wordt in één keer gerenoveerd