Buurtwerking

Elisabethwijk

Buurtwerking Elisabethwijk is actief in de volgende straten:

Prins Leopoldplein, Prins Karelstraat, Prinses Marie-Joséstraat, Van Naemenstraat, Dokter Van Raemdonckstraat, Truweelstraat (tot kruising Mercatorstraat), Vijfstraten (tot de Singel), Minderbroedersstraat, Van Havermaetstraat, Oude Molenstraat, Koningin Elisabethlaan en het Koningin Elisabethplein, Mercatorstraat en Koklenberghof.  Omwille van de Paterskerk, worden ook Tabakstraat, De Gravestraat en een stukje van de Leopold II-laan (Oosterlaan) meegenomen.

 

Gevel-Truweelstraat

De bewoners van deze straten ontvangen drukwerk, zoals de buurtkrant dat door de buurtwerking wordt verspreid.  Maar iedereen in de buurt die interesse heeft is welkom.

En uiteraard kan je via deze website (ook al krijg je geen buurtkrant) op de hoogte blijven van al onze activiteiten.

 

buurtactiviteit

In de buurtwerking van de Elisabethwijk zijn ongeveer 19 bewoners en buurtwerkster (Siri Van Hove) actief.  Deze groep van vrijwilligers opereert onder de naam ‘Buurtwerking Elisabethwijk’.

De vroegere trekkers van het buurtwerk (Leopoldcomité) woonden veelal rond of dichtbij het Prins Leopoldplein, maar ondertussen is dit niet langer het geval en zijn de vrijwilligers woonachtig in de ganse wijk.  Sommigen van deze bewoners helpen enkel bij een specifieke activiteit (bijvoorbeeld tijdens Ciné Leopold) anderen maken deel uit van een vaste kern.

 

sprakeloosVrijwilligers zijn het hart van de buurtwerking. Dankzij hen is er een zekere continuïteit van wederkerende activiteiten, maar ze proberen elk jaar ook andere activiteiten te organiseren en ook projecten uit te grond te stampen. En met succes. In 2010 waren ze de stuwende kracht achter ‘Sprakeloos in de buurt’ waarmee ze de cultuurprijs 2011 wonnen.

 

CineLeopoldVoor jongeren, ouderen, gepensioneerden of mensen met een drukke baan is er altijd wel plaats binnen onze werking.

Vrijwilligerswerk verrichten is een goede manier om uw betrokkenheid bij de buurt te tonen.  De buurt blijft daardoor leefbaar en levendig en het biedt mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Je hebt verschillende soorten vrijwilligers: je hebt denkers en doeners.  Je kan vrijwilliger zijn voor één bepaalde activiteit of je probeert zo vaak mogelijk mee te doen.

 

Het stedelijk buurtwerk organiseert en ondersteunt op de wijk gerichte sociale en culturele activiteiten met als doel dat jong en oud in hun eigen buurt kunnen meedoen en zich goed kunnen voelen in hun leefomgeving.  Buurtwerk stimuleert actieve deelname aan de samenleving en bevordert sociale verbanden.  De organisatie wil daarmee bijdragen aan het welzijn van mensen en de leefbaarheid in hun buurt en wil daarmee ook maatschappelijke achterstanden en problemen voorkomen of verminderen.

 

Wil je iets doen of heb je een idee, mail dan naar info@elisabethwijk.be

Voorzitter Buurtwerking – Gerrit Heirbaut, info@elisabethwijk.be

Buurtwerkster – Siri Van Hove, siri.vanhove@sint-niklaas | 03 778 37 36 | 0485 55 49 83