Buurtinfo

Buurtwerkster

Buurtwerkster Siri Van Hove
 
Mail : siri.vanhove@sint-niklaas
Tel/GSM : 03 778 37 36 | 0485 55 49 83

Straathoekwerker Tijs

TijsEen straathoekwerker werkt met mensen die op een of andere manier buiten de maatschappij staan. Wij leggen contact met mensen die moeilijk bereikt worden. We doen dit door veel te luisteren en actief aanwezig te zijn op vindplaatsen. Dit kunnen pleintjes zijn of bij mensen thuis.

In Sint-Niklaas werken 3 straathoekwerkers. We hebben allemaal een afgebakend werkgebied. Ik werk in de omgeving van het Koningin Elisabethplein, het Peter Benoitpark en het centrum. We proberen in dit gebied de voelsprieten van de stad te zijn. Ik ben iemand die vooral op straat vertoeft. Ik leer er als straathoekwerker op verschillende manieren mensen kennen en ben een aanspreekpunt in de buurt. Dit voor alle bewoners en zeker voor mensen die met allerlei kleine of grotere zorgen zitten.

In de eerste plaats ben ik er om naar jouw verhaal te luisteren en daarvoor neem ik ook mijn tijd. Je kan het dus over alles hebben waar jij mee bezig bent. Zowel de leuke als minder leuke zaken uit je leven kunnen aan bod komen.

Zijn er zaken waar we samen niet uitgeraken? Dan kan ik samen met jou op zoek gaan naar de geschikte persoon of organisatie om je te helpen. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim, dus alles wat je aan mij vertelt, blijft tussen jou en mij.

Tijs Van Hoyweghen – 0496/58.31.33 – Tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be

Politie

Wijkagent Elisabethwijk: Jan Van den Bossche

 
Algemeen wijknummer : 03/760.65.20 – dit is enkel bereikbaar tijdens de kantooruren.

Na de kantooruren kan worden gebeld naar de ‘Sint-Niklase Blauwe lijn’ – 03/760.65.00.

Email: pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

 
Website Politie
 

Wijkploeg ELISABETH- EN PRIESTERAGIEWIJK

“Je wijk in goede handen”
 
Zorgen dat je wijk er netjes bij ligt, zwerfvuil opruimen, snoeien, vegen, groenonderhoud … het zijn belangrijke opdrachten voor het stadsbestuur. Want het is voor iedereen aangenamer om in een buurt te leven die goed onderhouden wordt.

Daarom heeft het stadsbestuur een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het beheer van de wijken. Voortaan heeft elke wijk zijn eigen, vaste ploeg. Dit heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners met de arbeiders.

Meer info?
Voor meer info over de werking van de wijkploegen kan je terecht bij tel. 03 778 36 13 | beheeropenbaardomein@sint-niklaas.be

Meldingen in verband met het onderhoud van het openbaar domein kan je doorgeven aan de klantendienst in het stadhuis, tel. 03 778 30 00, klantendienst@sint-niklaas.be
 
Bekijk de folder

Veegplan : samenwerken voor een propere stad

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen. Tijdens een veegbeurt wordt het kruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en bladerresten verwijderd.

Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren worden de data van de veegbeurten vastgelegd. Deze kan u vinden in bijhorende tabel. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod wordt opgelegd, werd geen vaste datum vastgesteld. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten. Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt het stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal, in samenwerking met de lokale politie, streng worden opgetreden tegen overtreders.

Algemene info mbt het Veegplan

Lijst met straten waarvoor een tijdelijk parkeerverbod zal worden uitgevaardigd om de werken uit te voeren: Veegplan 2023

 

Afvalruiming

Ophaalkalender sector B : bekijk op webpagina of open de 2023 kalender (pdf)   

Onderwijs

Basisschool Sint-Camillus, Oude Molenstraat

Praktisch

Glascontainer : hoek Oude Molenstraat – Van Havermaetstraat

Brievenbus De Post : Kon. Elisabethplein

Brievenbussen ziekenfonds : Lamstraat 23

Medisch

Wijkgezondheidscentrum De Vlier, Truweelstraat 114

Dienstencentrum De Wilg, Lamstraat 23

Info rond thuiszorg : ’t Punt, Lamstraat 23

Cultuur / Verenigingen

Het Masereelhuis: Facebook pagina

Nieuwsbrieven

Stad Sint-Niklaas : Nieuwsbrieven