Nominatie Fietsstad 2015

Sint-Niklaas genomineerd als ‘Fietsstad 2015’

De stad Sint-Niklaas is door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Vlaamse overheid genomineerd als ‘Fietsstad 2015’, samen met Antwerpen en Gent. De titel van ‘Fietsstad’ wordt om de drie jaar uitgereikt om inspanningen te belonen die bijdragen aan een beter fietsbeleid in Vlaanderen.

 

Het fietsdossier van Sint-Niklaas

Het stadsbestuur diende een lijvige en stevig gemotiveerde kandidatuur in, waarin heel het spectrum van het stedelijk fietsbeleid aan bod kwam. Het uitgangspunt daarbij is het ‘integraal fietsbeleid’ zoals beschreven in het mobiliteitsplan, dat dit voorjaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Blikvangers zijn de promotiecampagne ‘De fiets… heeft iets’, het participatietraject met twee fietsconferenties, de aanleg van veilige fietspaden op belangrijke invalswegen naar de stadskern, het autovrij maken van de Stationsstraat, de inrichting van vier fietsstraten, de organisatie van een fietsmarkt op autoloze zondag, de automatisering van de bewaakte fietsenstalling ‘De Bareel’, de ontwikkeling van het fietsroutenetwerk en de opmaak van een fietsparkeerplan.

 

Naar de titel

De genomineerde steden mogen gebruikmaken van het logo ‘Genomineerde Fietsstad 2015’, dat speciaal ontworpen werd. In de eerste helft van 2015 vindt bij de genomineerde steden een aanvullend terreinonderzoek plaats. Op basis van dat onderzoek kiest de onafhankelijke jury de winnaar. De minister van Mobiliteit en Openbare Werken maakt de winnaar eind juni 2015 bekend. Aan de prijs is een subsidie van maximaal 50.000 EUR verbonden, die de winnende stad kan investeren in fietsvoorzieningen.

 

Publieksprijs

Daarnaast is er aan deze wedstrijd ook een publieksprijs verbonden. Vanaf zaterdag 21 maart kan u via www.fietsgemeente2015.be uw steentje bijdragen om Sint-Niklaas als fietsstad op de kaart te zetten.