FILM ‘Plannen voor plaats’

19apr2018

Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen ons mee op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.

Van 20:00

bij Infopunt Elisabethwijk

Truweelstraat 138 Sint-Niklaas

Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen ons mee op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Want door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groene en open ruimte alsmaar schaarser, rijden we ons vast in de file en zijn er problemen met de waterhuishouding. Door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp kan een nieuw ruimtelijk model worden ontwikkeld dat winsten oplevert voor iedereen.

 

De ontwikkeling van zo’n nieuw ruimtelijk model is cruciaal in de transitie naar integrale duurzaamheid. De Vlaamse Bouwmeester stelt één boodschap centraal: wij mensen nemen te veel plaats in. Energie- en voedselproductie, industrie, bewoning, transport en allerlei vormen van grond- en vastgoedspeculatie zetten de open ruimte onder druk. En dit ondoordacht ruimtegebruik speelt dan weer een wezenlijke rol in de klimaat- en energiecrisis die ons allen voor enorme uitdagingen plaatst. Hij beschouwt ‘ruimtelijke nederigheid’ dan ook als een planetaire burgerplicht.

 

We moeten anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. Die mindswitch hoeft niet in het teken te staan van bezuiniging, versobering of verlies. Hij toont hoe compacter bouwen, de versterking van stads- en dorpskernen, een slimme omgang met erfgoed en de creatie van open ruimte de levenskwaliteit net kunnen verhogen. Een kwaliteitsgestuurde aanpak mét oog voor de sociale dimensie en voor diversiteit, en de ontwikkeling van nieuwe vormen van procesvoering (participatie, publiek-private samenwerking…) bieden de sleutel tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.

 

De film wordt die avond ingeleid door Eric Rombaut. Hij doceerde ecologie, milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan de faculteit Architectuur van de KULeuven, departement Sint-Lucas (Gent/Brussel) en hij doceert biologie en milieukunde aan de Odisee Hogeschool, Technologiecampus departement Gent/Sint-Niklaas

 

Inschrijven voor 13/04 als je langskomt: siri.vanhove@sint-niklaas.be.

Terug naar lijst evenementen